Fiets mee

Ben je op zoek naar een aangepaste fiets? Op het deelfietsnetwerk #GFIETST kan je er nu eenvoudig een vinden via een online kaart met alle verhuurpunten in Vlaanderen.

Toegankelijk netwerk voor aangepaste deelfietsen 

 

G-sport Vlaanderen heeft het initiatief genomen om samen met steden, gemeenten en voorzieningen een toegankelijk deelfietssysteem in Vlaanderen op te zetten voor mensen met een beperking. 

Mensen met een beperking stellen vaak de vraag aan G-sport Vlaanderen: ‘Waar kunnen we terecht om aangepaste fietsen te huren?’ Uit een veldonderzoek blijkt dat het aanbod nog altijd beperkt is.  

In verhuurpunten zijn wel aangepaste fietsen te huur, maar het blijven er weinig, er is weinig personeel beschikbaar, de organisatie verloopt soms moeilijk en niet alle mensen vinden er fietsen die voor hen geschikt zijn. Bovendien bestond nog geen goed overzicht van de verhuurpunten. 

Daar hebben we verandering in gebracht met het deelfietsproject #GFietst.G-sport Vlaanderen wil de verbindende factor zijn om in Vlaanderen een volwaardig netwerk van aangepaste deelfietsen op te bouwen. 

 

Overzichtelijk en méér aanbod 

Het doel is dat mensen het bestaande aanbod online kunnen doorzoeken op onder meer plaats, verhuurpunten en soort deelfietsen. Bovendien stimuleren we steden, gemeenten en voorzieningen om verhuurpunten van aangepaste deelfietsen op te starten.  

 

Denktank 

Om alles in goede banen te laten lopen, startte G-sport Vlaanderen een denktank op. In april 2021 presenteert deze denktank een eerste versie van een stappenplan voor een overzichtelijk netwerk van verhuur- of deelfietsen. Het wordt een werkinstrument om steden, gemeenten en voorzieningen te sensibiliseren, te informeren en te motiveren. Het uiteindelijke doel is dat ze een eigen verhuurpunt voor aangepaste fietsen in het leven roepen en met verschillende verhuurpunten een samenwerkingsverband opzetten. Daardoor ontstaat een gezamenlijk aanbod van verschillende types fietsen en hoeft niet elk verhuurpunt op zich alle soorten aan te bieden. 

G-sport Vlaanderen wil mensen vanuit verschillende invalshoeken samenbrengen. Daarom bestaat de denktank uit voorzieningen voor personen met een beperking, provinciale toeristische diensten, sportclubs, sportdiensten en fietsverhuurpunten. Ze werkten in verschillende werkgroepen onafhankelijk van elkaar en koppelden hun resultaten terug naar de hele denktank. Ondertussen liep een proefproject met deelfietsen in de gemeente Essen. Met de feedback van deze testcase – onder meer over verzekeringen en onderhoud – houden we ook rekening om het stappenplan om te zetten in een concreet werkinstrument. 

Deelfietsen_event

UCI Bike Region Label 

Het werkinstrument komt er op een ogenblik waarop recreatief fietsen sterk in de belangstelling staat. Vlaanderen heeft niet alleen onlangs het UCI Bike Region Label gekregen, er wordt ook meer budget vrijgemaakt voor de aanleg van fietsinfrastructuur. Het is niet meer dan logisch dat als er inspanningen geleverd worden om meer mensen op de fiets te krijgen, mensen met een beperking daarin een plaats hebben. Specifiek in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is er ook aandacht om meer aangepaste deelfietsen ter beschikking te stellen. 

Het deelfietsennetwerk reikt voor mensen met een beperking verder dan het sportieve aspect alleen. Het gaat ook over mobiliteit, toerisme en welzijn. Zodra het stappenplan definitief vastligt, zal G-sport Vlaanderen hierover communiceren.

#Gfietst in het nieuws


De lancering van het deelfietsnetwerk #gfietst is niet onopgemerkt gebleven in het medialandschap. Tal van nieuwswebsites hebben hierover een artikel gepubliceerd. VRT NWS zocht de vzw De vierklaver in Maldegem op. In de reportage getuigt Jenny over de herwonnen vrijheid die ze voelt bij het gebruik van een duofiets. 

Lees hier de andere artikels van onder andere HLN, Brussels Times,…