Doelen en actietereinen

Met ‘Supporters voor G-sporters’ zorgen we voor een nieuwe dynamiek. Het initiatief van G-sport Vlaanderen zorgt er voor dat kennis beter vergaard en verspreid wordt, dat het taboe rond G-sport doorbroken wordt en dat er meer middelen verzameld worden. Middelen die we gebruiken om de aankoop van aangepaste materialen te ondersteunen. 

Aanspreekpunt en kenniscentrum

‘Supporters voor G-sporters’ bruist van enthousiasme met tal van ambitieuze doelen. De essentie van ‘Supporters voor G-sporters’ is zorgen dat G-sporters kunnen genieten van een  sporttoekomst in een sportclub, instelling of school. Hiervoor gooien we al onze expertise en tonnen goesting in de strijd.

Met ons ervaren team zorgen we voor een kenniscentrum waar sporters met een handicap, sportclubs en sportorganisaties terecht kunnen met al hun vragen. We werken samen met andere organisaties binnen het sportveld. Maar we kijken ook het muurtje en gaan we samenwerkingen aan met andere beleidsdomeinen zoals welzijn, gezondheidszorg, toegankelijkheid, mobiliteit, enzovoort.

Middelen werven

We werven middelen, hetzij financieel hetzij logistiek, om personen met een handicap binnen Vlaanderen op een kwaliteitsvolle manier te laten sporten en G-sport breed bekend te maken. Zowel bedrijven, individuen, serviceclubs, instellingen, steden en gemeenten en scholen kunnen hun steentje bijdragen. Hoe klein of hoe groot ook.

Flore Stappers

Sensibiliseren en taboes doorbreken

We zetten brede promotie- en sensibiliseringscampagnes op touw om het taboe rond en over G-sport weg te vegen. Ongetwijfeld heb je onze radiospot al eens gehoord waar sportjournalisten Peter Vandenbempt en Carl Berteele in hun eigen stijl een wedstrijd becommentariëren waarin G-sporters de hoofdrol spelen. Of wat dacht je van onze opmerkelijke ‘Dankzij mijn supporters…’-campagne in de kranten en magazines.

Crowdfundingcampagne

We organiseren jaarlijks een innovatieve crowdfundingscampagne waarbij we samen met de G-sportsector op zoek gaan naar middelen. Middelen waarmee men aangepaste sportmaterialen kan aankopen om hun G-sporters kwalitatief te laten sporten. Voor elke euro dat een project weet te verzamelen leggen we vanuit ‘Supporters voor G-sporters’ een euro bij. Dit alles omkaderen we met een heuse mediacampagne.

Community bouwen

We bouwen een community uit met 50.000 G-supporters en met tal van ambassadeurs die mee het gezicht vormen van ‘Supporters voor G-sporters’. Vlaams minister Philippe Muyters is alvast de eerste supporter van ons verhaal net zoals BV’s en captains of industry uit het bedrijfsleven. Ongetwijfeld hoor je hen wel eens vol passie vertellen waarom ook zij supporteren voor G-sport.

Karolien Impens