Fusie naar één organisatie voor alle G-sporters

24.11.2020

G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos gaan fusioneren


Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen, de twee grootste organisaties voor sporters met een beperking of kwetsbaarheid in Vlaanderen, fusioneren tegen 1 januari 2022. Samen zullen zij als één sterke organisatie meer Vlamingen met een beperking of kwetsbaarheid de kans geven om te sporten. Met dat goede nieuws kwam minister van Sport Ben Weyts naar buiten. Beide organisaties zijn enthousiast: “We zetten samen een grote stap voorwaarts en willen samen een positief verhaal schrijven voor alle Vlaamse G-sporters.”

Op 24 november 2020 kondigde Vlaams minister van Sport Ben Weyts aan dat Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen zullen fusioneren tegen 1 januari 2022. Parantee-Psylos is de Vlaamse sportfederatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid, die G-sportclubs en reguliere federaties ondersteunt en de Vlaamse topsporters begeleidt. Tegelijk verlegt Parantee-Psylos grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals en vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren. G-Sport Vlaanderen zet zich als overkoepelende organisatie in om de sportdrempel voor alle personen met een beperking te verlagen. Door te informeren, sensibiliseren en promoten oefent G-sport Vlaanderen impact uit op de maatschappij ten voordele van de G-sporter.

Onder leiding van een fusiebegeleider zullen Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen een fusietraject starten om vanaf 2022 als één slagkrachtige organisatie verder te gaan. De eengemaakte fusieorganisatie zal niet alleen een sportfederatie en een ledenorganisatie zijn, maar ook een dienstverstrekker, een kenniscentrum en een aanspreekpunt voor iedereen die interesse heeft in G-sport, het zal daarbij ook gaan om andere sportorganisaties, clubs, scholen en zorginstellingen die G-sport willen integreren in hun aanbod. 

“Samen meer sportieve kansen voorzien”
Marc Vergauwen en Nicole Bossaerts, voorzitters van respectievelijk Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen kijken uit naar de fusie: “Door onze krachten te bundelen, zetten we een grote stap voorwaarts. De grote winnaar van deze fusie worden de mensen met een beperking of kwetsbaarheid in Vlaanderen. Samen kunnen we voor hen meer sportieve kansen creëren. We vormen vanaf 2022 ook één duidelijk aanspreekpunt voor G-sport, waarmee we samen een positief verhaal schrijven voor alle G-sporters.

Heb je vragen over de fusie? Neem contact met ons op.

“Eén plus één zal in dit geval meer dan twee zijn. De fusieorganisatie zal een groter bereik hebben, zodat we nog meer kunnen inzetten op de Vlamingen met een beperking, kwetsbaarheid of een chronische aandoening die vandaag nog niet aan sport kunnen doen.”

Ben Weyts, minister van sport

 

Logo Parantee-Psylos en GSV